17 Maig 2018: Taula rodona sobre Tràfic d’éssers humans i immigració

El proper dijous 17 de maig de 2018 a les 17:00 hores des del col.lectiu Fronteres i Drets organitzem la Taula Rodona “Tràfic d’éssers humans i immigració” al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, C/Ausiàs Marc, 40 de Barcelona.

Comunicat davant la criminalització de l’activitat humanitària cap a persones refugiades a la Unió Europea

Des del col·lectiu Fronteres i Drets volem expressar el nostre suport a l’ONG Proactiva Open Arms, no només per les seves extraordinàries tasques de salvament, amb més 59.000 persones rescatades, sinó també per la denúncia que fa que la tragèdia existeixi per als nostres ulls.

És inadmissible que els Estats utilitzin el dret penal per protegir les seves polítiques d’immigració, sobretot quan ho fan contra qui actua amb ànim humanitari

La defensa dels Drets Humans ha de ser emparada i no criminalitzada per les legislacions nacionals i internacionals, havent d’interpretar-se els tipus penals amb ple respecte a l’Estatut dels refugiats de 1951, a la Convenció Europea de Drets Humans i a la jurisprudència del TEDH que declara les devolucions en calent i les expulsions col·lectives contràries a aquests tractats.

El dret a la vida és el ben jurídic superior i ha de prevaler en qualsevol conflicte d’interessos, havent de valorar-se la intencionalitat de l’autor, doncs d’una altra manera es permet la perversa situació de criminalitzar l’hospitalitat i l’equiparació de les tasques solidàries amb l’actuació de les màfies.

Comunicado frente a la criminalización de la actividad humanitaria hacia personas refugiadas en la Unión Europea

Desde el colectivo Fronteres i Drets queremos expresar nuestro apoyo  a la ONG Proactiva Open Arms,  no sólo por su  extraordinaria labor de salvamento, con más 59.000 personas rescatadas, sino también por su labor de denuncia que hace que la tragedia exista para nuestros ojos.

Es inadmisible que los Estados utilicen el derecho penal para proteger sus políticas de inmigración, sobre todo cuando lo hace contra quien actúa con ánimo humanitario

La defensa de los Derechos Humanos ha de ser amparada y no criminalizada por las legislaciones nacionales e internacionales, debiendo interpretarse los tipos penales con pleno respeto al Estatuto de los refugiados de 1951, a  la Convención Europea de Derechos Humanos y  a la jurisprudencia del TEDH que declara las devoluciones en caliente y  expulsiones colectivas contrarias a dichos tratados.

El derecho a la vida es el bien jurídico superior y debe prevalecer en cualquier conflicto de intereses, debiendo valorarse la intencionalidad del autor, pues de otra manera se permite la perversa situación de  criminalizar la hospitalidad y la equiparación de las labores solidarias con la actuación de las mafias.

Referencia informativa sobre la acción contencioso-administrativa planteada por la Associació de suport a Stop Mare Mortum con la colaboración de la Comisión de Defensa del ICAB y un equipo de juristas

Desde el colectivo Fronteres i Drets con motivo del Día Internacional del Migrante, 18 de diciembre, ofrecemos una referencia informativa sobre la acción ejercitada por Stop Mare Mortum, con la colaboración de la Comisión de Defensa del ICAB y un grupo de juristas especializados, ante la Sala de lo contencioso del Tribunal Supremo, con motivo de la desatención del requerimiento planteado por dicha asociación al Gobierno de España en relación con sus obligaciones de reubicación de los solicitantes de protección internacional establecidas en las decisiones del Consejo (UE) 2015/1523, de 14 de septiembre, y Decisión (UE) 2015/1601, de 22 de septiembre, por la que se establecen medidas provisionales de reubicación de solicitantes de asilo en el ámbito de la protección internacional en beneficio de Italia y Grecia. Continua llegint

Referència informativa sobre l’acció contenciós-administrativa plantejada per l’Associació de suport a Stop Mare Mortum amb la col·laboració de la comissió de defensa del ICAB i un equip de juristes

Des del col.lectiu Fronteres i Drets amb motiu del Dia Internacional del Migrant, 18 desembre, oferim una referència informativa sobre l’acció exercitada per Stop Mare Mortum, amb la col·laboració de la Comissió de Defensa de l’ICAB i un grup de juristes especialitzats, entre ells els de la pròpia associació demandant, davant la Sala del contenciós del Tribunal Suprem, amb motiu de la desatenció del requeriment plantejat per aquesta associació al Govern d’Espanya en relació amb les seves obligacions de reubicació dels sol·licitants de protecció internacional establertes en les decisions del Consell (UE) 2015/1523, de 14 de setembre, i Decisió (UE) 2015/1601, de 22 de setembre, per la qual s’estableixen mesures provisionals de reubicació de sol·licitants d’asil en l’àmbit de la protecció internacional en benefici d’Itàlia i Grècia. Continua llegint

Compartim nous materials i documents sobre migració i refugi

A la secció “documents” d’aquest espai web posem a disposició de totes les persones interessades nous materials per a lectura i difusió, en el seu cas, relacionats amb el món del Dret, la migració i el refugi. Es tracta de la Declaració sobre refugiats i migrants de l’Associació Europea de Magistrats i Fiscals MEDEL de 11 març 2017 [ang] [cast] i del Document de resultats de la trobada Solimed 2016 que va tenir lloc a València el passat mes de novembre.