Comunicat davant la criminalització de l’activitat humanitària cap a persones refugiades a la Unió Europea

Des del col·lectiu Fronteres i Drets volem expressar el nostre suport a l’ONG Proactiva Open Arms, no només per les seves extraordinàries tasques de salvament, amb més 59.000 persones rescatades, sinó també per la denúncia que fa que la tragèdia existeixi per als nostres ulls.

És inadmissible que els Estats utilitzin el dret penal per protegir les seves polítiques d’immigració, sobretot quan ho fan contra qui actua amb ànim humanitari

La defensa dels Drets Humans ha de ser emparada i no criminalitzada per les legislacions nacionals i internacionals, havent d’interpretar-se els tipus penals amb ple respecte a l’Estatut dels refugiats de 1951, a la Convenció Europea de Drets Humans i a la jurisprudència del TEDH que declara les devolucions en calent i les expulsions col·lectives contràries a aquests tractats.

El dret a la vida és el ben jurídic superior i ha de prevaler en qualsevol conflicte d’interessos, havent de valorar-se la intencionalitat de l’autor, doncs d’una altra manera es permet la perversa situació de criminalitzar l’hospitalitat i l’equiparació de les tasques solidàries amb l’actuació de les màfies.

Anuncis